Studentské noviny

Tiskopis Gymnaziální Mládeže. To jsou školní noviny, které vznikají v područí studentů Masarykova gymnázia sdružených do Redakce. To je otevřená skupina pracovníků, kteří obětují své úsilí a čas, aby naše noviny udělali co nejlákavější, nejpravdivější. Prostě nejlepší. V našich novinách najdete nejen články od studentů, ale také literaturu, tipy na filmy, akce a jiný zajímavý obsah.


Vydání teploměru