Obory a učební plány

Školní vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté vzdělávání – volitelné předměty

Školní vzdělávací program pro obor praktická sestra

Školní vzdělávací program pro obor zdravotnický asistent

Školní vzdělávací program pro obor ošetřovatel

 

Učební plány:

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra - denní

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná