Obory a učební plány

Školní vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté vzdělávání – volitelné předměty

Školní vzdělávací program pro obor praktická sestra

Školní vzdělávací program pro obor praktická sestra od 1.9.2022

Školní vzdělávací program pro obor ošetřovatel

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium od školního roku 2022/2023 - ŠVP je koncipováno podle revize RVP 2021 a ve školním roce 2022/2023 platí pouze pro 1. ročník 8letého studia

Učební plány:

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra - denní

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná