Centrum pro talentovanou mládež

CTM – mezinárodní vzdělávání online

CTM/ Centrum pro talentovanou mládež vzniklo v roce 2010 na míru dětem a studentům, kteří preferují individuální a flexibilní přístup ke vzdělávání. Program poskytuje jedinečnou vzdělávací zkušenost všem dětem od prvního stupně základních škol či víceletých gymnázií po maturanty. Respektuje jejich vlastní učební tempo a chuť se vzdělávat v oboru, který je baví. Podporuje používání angličtiny v propojení se studovanými obory.

CTM je partnerem College Board  USA) pro organizaci mezinárodních zkoušek Advanced Placement (AP) Exams a PSAT v České republice a na Slovensku.

Počet studentů každoročně stoupá, v roce 2021/2022 činil již 800, 90 % studentů kurzy úspěšně dokončí.

Masarykovo gymnázium se zapojilo do spolupráce v roce 2019/2020. Máme tu čest, že letos jsme se stali partnerskou školou. Ze strany studentů zaznamenáváme výrazně pozitivní reakce a velkou úspěšnost. Již tři naši studenti  složili AP zkoušku a v příštím roce o ni bude usilovat pět dalších.

Proč skládat AP zkoušky? Protože jsou výhodou u maturity, přijímacích zkoušek na vysoké školy a velké plus do praxe. V následujících dvou letech bude probíhat pilotní ověřování AP zkoušek u maturity. Naše škola je do projektu zapojena.

Více informací na www.ctm-academy.cz

Premiérový rok 2021/2022 naší spolupráce s centrem pro talentovanou mládež byl úspěšný. Sedm studentů Masarykova gymnázia pracovalo v online kurzech. Anglicky studovali odborné předměty, například programování, literaturu, fyziku, veterinární vědu atd. Většina z nich absolvovala s výborným výsledkem. David Martinec z bývalé 4.C dokonce složil AP zkoušku (Advanced Placement Exams) s úspěšností přes 90 %, což významně přispělo k jeho přijetí na Karlovu univerzitu.

S velkou radostí bychom chtěli oznámit, že seznam vysokých škol, které tuto zkoušku reflektují, se  prodloužil. Namátkou jmenujme třeba Lékařskou fakultu  a Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Matematicko-fyzikální fakultu UK a další.

Letošní školní rok kontinuálně navázal a my se velmi těšíme na další skvělé výsledky. Více informací získáte na nástěnce pod televizí.

Pokud máš zájem, umíš anglicky a víš, kam směřuješ, obrať se na koordinátorku Vlastu Korabovou.