Školní sportovní klub

ŠSK MG Vsetín byl založen ve školním roce 2000/2001. Jeho cílem je doplnění povinné tělesné výchovy se zaměřením na outdoorové aktivity. Členy ŠSK MG Vsetín jsou současní studenti, absolventi školy a rodiče studentů.

Odborné vedení sportovních aktivit je zabezpečeno vyučujícími TV spolu s aktivními rodiči studentů školy. Spolu s předmětovou komisí TV se podílí na organizaci sportovních dnů pro  studenty  školy – cyklistické výjezdy v rámci projektu Vrchařská koruna Valašska,  inline  po cyklostezce do Velkých Karlovic, školní vánoční turnaj ve florbalu, Turnaj 17. listopadu v odbíjenélyžařský a snowboardový den na Kyčerce, rafting na Bečvě, Školní laťka – skok vysoký, Soutěž ve šplhu na tyči nebo beach volejbalový turnaj smíšených dvojic.

Pro školní rok 2021/2022 se připravují také atletické a plavecké soutěže a poprvé bude také vyhlašována anketa "O nejlepšího sportovce školy", jejíž vítěz obdrží putovní trofej.