Dokumenty

Název
Typ dokumentu
Určení
Datum
Velikost
Výroční zpráva o činnosti školy 2022/2023
Dokumenty
Zaměstnanci
25. 10. 2023
2.2 MB
Školní vzdělávací program pro osmileté i čtyřleté gymnaziální vzdělávání – volitelné předměty (od školního roku 2023/2024)
Dokumenty
Studenti
11. 4. 2024
2.2 MB
Školní řád 2023
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2023
0.8 MB
Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnaziální vzdělávání od školního roku 2023/2024
Školní vzdělávací program
Studenti
6. 7. 2023
3 MB
Školní vzdělávací program pro osmileté gymnaziální vzdělávání od školního roku 2023/2024
Školní vzdělávací program
Studenti
6. 7. 2023
4.7 MB
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Rozpočet
Zaměstnanci
17. 1. 2022
0.7 MB
Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Rozpočty
Zaměstnanci
3. 12. 2021
0.7 MB
Inspekční zpráva ČŠI 2022
Dokumenty
Zaměstnanci
21. 12. 2022
6.5 MB
Protokol ČŠI 2022
Dokumenty
Zaměstnanci
21. 12. 2022
0.4 MB
Školní vzdělávací program pro osmileté gymnaziální vzdělávání od školního roku 2022/2023
Školní vzdělávací program
Studenti
30. 8. 2022
3.3 MB
Školní vzdělávací program - obor vzdělávání: Praktická sestra - pokusné ověřování - od 1. 9. 2022
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2022
2.8 MB
Vnitřní řád školní kuchyně a jídelny
Dokumenty
Zaměstnanci
1. 9. 2021
0.2 MB
2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)
Rozpočet
Uchazeči
15. 6. 2024
0.7 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022
Dokumenty
Zaměstnanci
25. 10. 2022
0.9 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021
Dokumenty
Studenti
29. 10. 2021
2.1 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020
Dokumenty
Studenti
15. 6. 2024
1.3 MB
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
Dokumenty
Studenti
15. 6. 2024
4.3 MB
Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Rozpočet
Zaměstnanci
17. 1. 2022
0.7 MB
Školní vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté gymnaziální vzdělávání – volitelné předměty
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
1 MB
Pravidla hodnocení 2021
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Školní vzdělávací program pro osmileté gymnaziální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
4.8 MB
Školní řád VOŠZ
Dokumenty
Studenti
1. 9. 2021
0.8 MB
Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnaziální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
3.4 MB
Školní vzdělávací program – obor vzdělávání: Ošetřovatel
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Školní vzdělávací program – obor vzdělávání: Praktická sestra
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
3.8 MB
Učební plán - obor vzdělání - Diplomovaná všeobecná sestra - denní
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
0.3 MB
Učební plán - obor vzdělání - Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná
Školní vzdělávací program
Studenti
1. 9. 2021
0.4 MB
Oznámení o zanechání vzdělávání SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Omluvný list SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.1 MB
Žádost o uznání zkoušek a zápočtů
Formuláře a žádosti
Studenti
6. 10. 2021
0.5 MB
Posouzení zdravotního stavu - formulář SZŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Posouzení zdravotního stavu - formulář VOŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o uvolnění z výuky (3 a více dnů) SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o povolení předčasného odchodu z vyučování SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o individuální vzdělávací plán (IPV) SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.1 MB
Žádost o potvrzení o studiu pro studium v zahraničí
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.1 MB
Žádost o opakování ročníku SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o komisionální přezkoušení VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přestup na naši školu SŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přerušení studia SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku SŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přestup / změnu oboru v rámci školy SŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přerušení studia VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přestup na naši školu VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o opakování ročníku VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku VOŠ
Formuláře a žádosti
Uchazeči
1. 9. 2021
0.2 MB
Oznámení o zanechání vzdělávání VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o prodloužení termínu odevzdání absolventské práce VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o prodloužení zkouškového období VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o poskytnutí stipendia VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB
Žádost o uvolnění VOŠ
Formuláře a žádosti
Studenti
1. 9. 2021
0.2 MB