Organizace školního roku

2022/2023

Datum

Akce

25. srpna

Zahajovací porada

30.  srpna

Provozní porada

1. září

Zahájení školního roku

2. září

Burza učebnic (13:00)

5. září

Maturitní zkoušky – podzim 2022

5. – 16. září

Adaptační pobyty 1. ročníků

5. – 17. září

Sportovní kurz – Vltava, 3. ročníky, septima

28. září

Den české státnosti

11. října

Zasedání školské rady

26. - 30. října

Podzimní prázdniny

4. a 5. listopadu

Dny otevřených dveří

9. listopadu

Klasifikační porada (I. čtvrtletí)

10. listopadu

Rodičovské schůzky – 16.00 hodin

26. listopadu

Zdravotnický ples

30. listopadu

Maturitní zkoušky 2022 – přihlášky studentů

3. prosince

Stužkovací ples MGV

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

bude upřesněno

Absolutoria VOŠ kombinovaná forma

bude upřesněno

II. blok odborné praxe SZŠ – 4. ročník

25. ledna

Uzavření klasifikace za I. pololetí

25. ledna

Klasifikační porada (I. pololetí)

31. ledna

Vydání výpisů z vysvědčení za I. pololetí

3. února

Pololetní prázdniny

10. února

Den otevřených dveří

13. - 19. února 

Jarní prázdniny

27. února

Zasedání školské rady

4. dubna

Maturitní zkouška – PP AJ, PP M (začátek 13:00)

5. dubna

Maturitní zkouška – PP ČjL (začátek v 8.00)

5. dubna

Ředitelské volno (s výjimkou maturitního ročníku)

6. – 10. dubna

Velikonoční prázdniny

11. dubna

Maturitní zkouška – PP ŠJ, NJ, RJ, FJ (začátek 13:00)

12. dubna

Klasifikační porada (III. čtvrtletí)

13. dubna

Rodičovské schůzky – 16.00 hodin

13. dubna

Přijímací zkoušky – 1. termín (obory G4 a PS)

14. dubna

Přijímací zkoušky – 2. termín (obory G4 a PS)

17. dubna

Přijímací zkoušky – 1. termín (obor G8)

18. dubna

Přijímací zkoušky – 2. termín (obor G8)

19. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku SZŠ

19. dubna

Klasifikační porada maturitního ročníku SZŠ

21. dubna

Poslední zvonění maturitního ročníku SZŠ

21. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku SZŠ

24. - 28. dubna

Maturitní zkouška – SZŠ – profilová zkouška – praktická

26. dubna

Uzavření klasifikace maturitního ročníku MGV

26. dubna

Klasifikační porada maturitního ročníku MGV

28. dubna

Poslední zvonění maturitního ročníku MGV

28. dubna

Vydání vysvědčení maturitnímu ročníku MGV

2. – 5. května

Maturitní zkouška – DD ČjL, DT CJ, DT M

od 16. května

Maturitní zkouška – ústní část

31. května 

Vydání maturitních vysvědčení

bude upřesněno

I. blok odborné praxe SZŠ – 3. ročník

bude upřesněno

Absolutoria VOŠZ a předání diplomů – denní forma

21. června

Uzavření klasifikace za II. pololetí

21. června

Klasifikační porada (II. pololetí)

22. června

Zahradní slavnost 2023

26. - 28. června

Projektové dny 2023

30. června

Vydání vysvědčení – 10.00 hodin

30. června

Závěrečná porada pedagogických pracovníků

1. 7. – 24. 8.

Dovolená ped. pracovníků

25. – 31. srpna

Přípravný týden

4. září 2023

Zahájení školního roku 2023/2024