Nadační fond SZŠ

NF SZŠ pracuje na škole od roku 1999.

Úkolem a cílem NF SZŠ je zlepšení výchovně-vzdělávací práce, studijních podmínek studentů a pedagogů, podpora mimoškolní činnosti a mezinárodní spolupráce.

Finančně podporujeme výchovně vzdělávací akce (Praha – příspěvek na divadelní představení, výstavy, …), každoročně pořádáme pro studenty 4. ročníků, rodiče a přátele školy Zdravotnický ples v Domě kultury ve Vsetíně.

Podporujeme studenty na akcích a exkurzích v rámci výuky odborných předmětů (olympiády v klinické propedeutice, soutěže v ošetřovatelství, v ošetřovatelských kazuistikách, soutěže v poskytování první pomoci).

Spolupodílíme se i na organizaci sportovních soutěží, na přehlídkách SOČ a dalších akcích.

Prostředky k činnosti získáváme od drobných dárců, eventuálně ze sponzorských darů na základě darovacích smluv.

 

Správní rada NF SZŠ ve Vsetíně pracuje v tomto složení:

Předsedkyně správní rady: Mgr. Martina Píšková

Členové správní rady: Mgr. Bronislava Knápková, Mgr. Milan Trnka

Revizor: Mgr. Iveta Matějovská