1961 - 1970

Maturitní ročník 1961

11. A SVVŠ - třídní profesor - Vladimír Pavloušek

Ladislav Baletka, Věra Brázdová, Ludmila Cedidlová, Svatopluk Dančák, Jana Dušková, Libuše Fišerová, Jaroslava Frenštacká, Marie Handlová, Milena Hřebačková, Věra Hurtová, Mirela Jarošková, Eva Josefíková, Jarmila Kotulanová, Antonín Kovář, Oldřich Kovář, Marta Kozlová, Ludmila Kratochvílová, Emilie Kučerová, Pavel Kunhart, Jiří Lasota, Emil Malík, Věra Matějíčková, Stanislav Matocha, Václav Mikšovský, Jan Mikulec, Alena Mikulenková, Vladimír Novotný, Karel Pešl, Helena Slížová, Tomáš Talanda, Marta Trlicová, Miroslava Vejrostová

Třídní stránky Ing. Emila Malíka: https://11a-1961.proweb.cz/

11. B SVVŠ - třídní profesor - Růžena Mikšovská

František Adámek, Ladislav Adámek, Karel Drštka, Miloš Duda, Vítězslav Ekart, Pavla Galačová, Oldřich Gurka, Olga Halířová, Jiří Hartmann, Milena Hlínská, Jarmila Holubová, Karel Hořanský, Jiřina Kamasová, Ivan Kareš, Karel Knoflíček, Anežka Kocourková, Ivan Kopřivík, Miroslav Krchňák, Jana Krýzová, Jindřich Mrázek, Petr Mynařík, Vlasta Odložilíková, Miroslava Pivoňková, Marie Plšková, Ludvík Schmidt, Jaroslava Straková, Josef Sysel, Lydie Syslová, Karel Veska, Jana Zbranková, Jan Zelo

11. C SVVŠ - třídní profesor - František Dostal

Marie Barošová, Šárka Bendová, Eva Bitalová, Jarmila Borovská, Hana Cetlová, Věra Danková, Hana Daňová, Jana Dušková, Helena Freyová, Jitka Hasalová, Věra Hnátková, Marta Holáňová, Helena Hošáková, Eva Hrňová, Lenka Jakubcová, Jitka Kašparová, Milada Kočíbová, Zdeňka Koňaříková, Helena Kopová, Svatava Krejčířová, Marta Kuchynková, Soňa Matošková, Stanislava Mrtvá, Lydie Muchová, Marie Obejdová, Věra Šimáková, Irena Uhříková, Ruth Válková, Jana Vaňková, Magdalena Vičanová, Anna Vinarová, Štěpánka Vrajová, Helena Vráželová

11. třída SVVŠ večerní - třídní profesor - Marie Dudkevičová

Tříleté večerní studium při zaměstnání

Blažena Bravencová, Věra Dobešová, Jana Fojtů, Eduard Gojný, Karla Hercegová, Jana Janotová, Dagmar Londinová, Alena Macháčková, Jitka Procházková, Josef Seifert, Věnceslava Seifertová, Alena Sklářová, Josef Sysel, Miroslav Zavřel, Nina Janouchová

 

Maturitní ročník 1962

3. A SVVŠ - třídní profesor - Milada Horníková

Zdeněk Babica, Jarmila Brodková, Anna Dřevojáková, Anna Jakubcová, Milada Janebová, Josef Jedlička, Jiří Jína, Jan Kincl, Jaroslav Klauda, Olga Košutová, Jana Kovářová, Anna Krystýnková, Vladimíra Lacková, Antonín Maňka, Marie Martinková, Jana Mikulčáková, Ivan Olšák, Marie Ondrůšková, Zdeněk Ondřejík, Ilona Pavelková, Erika Petrgalovičová, Zdeňka Plhalová, Lydie Plchotová, Jindra Skaláková, Věra Slováková, Jana Šopová, Alena Šrubařová, Alena Vaculíková, Jarmila Valčíková, Milan Veselý, Věra Volknerová, Zlata Vrzalová, Anna Zítková, Jiří Zouhar, Petr Ženatý

3. B SVVŠ - třídní profesor - Dušan Kudláček

Kristina Adamová, Marta Bartlová, Jaromír Bazel, Vladimír Březovský, Marie Čtvrtníčková, Augustin Daněk, Jana Daňová, Ludmila Erbenová, Jiří Goldefus, Petr Holeček, Marta Hrubčíková, Jaroslav Hrubý, Petr Chytil, Daniela Julinová, Ivanka Jurečková, Milada Juřicová, Josef Kotačka, Alena Krejčí, Aleš Kublák, Eva Macková, Marie Matyášová, Karel Mírný, Jana Mrnuštíková, Eva Myslivečková, Dagmar Netušilová, Eva Novotná, Jaroslav Pala, Alena Palová, Jan Pařenica, Jana Robenková, Helena Silberová, Eva Slámová, Dagmar Slováčková, Hana Šviráková, Ludmila Vávrová, Jiří Vejrosta, Jiřina Vrajová, Jan Zouhar

tříleté večerní studium SVVŠ - třídní profesor - Josef Ryšánek

Václav Babinec, Marie Bučková, Jindřich Holíček, Petr Marek, František Orság, Bohumir Petřek, Helena Plšková, Božena Podešvová, Alois Přikryl, Marie Srněnská, Josef Stejskal, Olga Šmerdová, Augustin Štěpánský, Zdeňka Talašová, Bohuslav Ťapťuch, Josef Vaculík, Oldřich Zahrádka

3. třída SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Marie Dudkevičová

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

Karel Dostal, Josef Duchoň, Milan Foniok, Josef Františák, Milan Getting, Karel Halamíček, Josef Kopecký, Jan Kovář, Břetislav Macík, Miroslav Němec, Antonín Ondrůšek, František Polách, Stanislav Procházka, Jan Ptáček, Miloslav Seiffert, Pavel Špalek, Jan Švábík, Ivan Vyškovský, Jan Zich

 

Maturitní ročník 1963

3. A SVVŠ - třídní profesor - Ladislav Těšínský

Josef Barcuch, Pavel Bělíček, Břetislav Brázda, Josef Goláň, Jiří Halmazňa, Oldřich Hlaváček, Josef Hříbek, Milan Chalupa, Karel Charvát, Jan Chovančík, Dan Jarošek, Jaroslav Jurčák, Jaroslav Katrušák, Karel Kobza, Jiří Krba, René Křišťan, Radovan Najman, Pavel Nosál, Jiří Sloupenský, Jan Slováček, Oldřich Sýkora, František Šafárik, Josef Šafařík, František Vaňatka, Josef Varaja, Stanislav Vykopal, Jan Ženatý

3. B SVVŠ - třídní profesor - Miroslav Šotlík

Jaroslava Bártková, Anna Daněčková, Marie Drštková, Daniela Dudkevičová, Marta Gromesová, Milena Hrabovská, Emilie Janáčová, Alžběta Klegová, Jana Kohoutová, Eliška Kovácsová, Jindřiška Kovářová, Jaroslava Kurtinová, Marcela Kvitová, Marie Menšíková, Sylvie Mikulicová, Anna Muchová, Eva Navrátilová, Milena Novosadová, Rut Pecková, Marie Pohunková, Ludmila Samiecová, Anna Slováková, Marie Sousedíková, Jana Stančáková, Libuše Sušilová, Alena Šrámková, Danuše Teichlová, Hana Trochtová, Brigita Vránová, Marie Vrbická, Jana Výchopňová

3. C SVVŠ - třídní profesor - Zdeňka Jašková

Bohumila Blahová, Věra Černochová, Eva Domanská, Alena Franková, Věra Hanáková, Svatava Hrušková, Dana Jarošková, Libuše Jedličková, Eva Julinová, Jitka Kavánková, Eva Kolínská, Emilie Komanová, Jitka Kotrlová, Jana Kovářová, Jarka Leopoldová, Markéta Marková, Marie Nevimová, Jarmila Nosálková, Magda Opavská, Milena Orságová, Marie Othová, Libuše Pokorná, Květoslava Procházková, Helena Ryšánková, Aglaia Skanderová, Dana Smetanová, Jana Šimková, Alena Šrámková, Ludmila Talašová, Milota Tůmová, Jana Uherková, Helena Vacková

3. večerní SVVŠ - třídní profesor - Vladimír Pravda

Tříleté večerní studium při zaměstnání

Josef Divín, Emilie Dřevojánková, Jana Fizková, Jan Mikulenka, Marie Mužíková, František Píchal, Jana Procházková, Miloslava Šustková, Hana Tkadlecová, Růžena Vráželová, Jaroslav Zubík

3. A SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Růžena Mikšovská

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

Břetislav Adamec, Jaroslav Bartošek, Jiří Brodský, Vilém Bystroň, Pavel David, Svatomír Dvořák, Pavel Hoferek, Vladimír Hříbek, Zdeněk Hříbek, František Kalus, Jaroslav Kaňát, Zdeněk Kašík, Ladislav Kocůrek, Miroslav Koráb, Alois Kovář, Miroslav Kovařík, Jan Kratina, Pavel Krejčí, Miroslav Krchňák, Stanislav Mikulenka, Pavel Mizera, Zdeněk Pavelka, Jiří Přerovský, Tomáš Přikryl, Eduard Přímal, Karel Rejthárek, Vladimír Rudel, Lubomír Saliterník, Zdeněk Stavinoha, Karel Švagera, Ferdinand Trávníček, Jiří Vala, Petr Woller, Václav Žůrek

3. B SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Marie Dudkevičová

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

Alois Bartošek, Josef Bažela, Pavla Dvořáková, Rudolf Fritsch, Josef Horník, Antonín Hrádek, František Hruška, Jan Hruška, Stanislav Chuděj, Leopold Kneisl, František Koňařík, Jaroslav Korčák, Milan Kovář, Jiří Kovařík, Jiří Macků, Jan Martinek, Pavel Mocek, Zdeněk Mrlina, Jaromír Palacký, František Polášek, Vlastimil Skýpala, Valentin Smolka, Josef Šťastný, Antonín Šulák, Jan Vašica

 

Maturitní ročník 1964

3. třída SVVŠ - třídní profesor - Antonín Kaderka

Zdeňka Adámková, Zdeňka Bílá, Pavel Bureš, Božena Cepková, František Černý, Karla Dvořáková, Mojmír Essender, Eva Ficková, Jana Chudobová, Jarmila Kalabusová, Marie Kovaříková, Helena Králová, Anna Krůpová, Eva Novotná, Stella Pilečková, Anna Polušná, Josef Pravdík, Olga Surá, Marie Šimková, Jaroslava Zádilská

3. A SŠP při SVVŠ - třídní profesor - František Dostal

Tříleté večerní studium při zaměstnání

Josef Bajčík, Helena Baletková, Anna Cedidlová, Jindřiška Geyerová, Antonín Hanáček, Jaroslav Hnilica, Jan Hromada, Marie Machálková, Milada Měrková, František Mynarčík, Evžen Orság, Milada Osičková, Alois Somr, Eva Šnajdrová, Jarmila Švancarová, Jiří Valchář, Jaroslava Valová, Jan Valůšek, Eduard Žabčík

3. B SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Antonín Dudkevič

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

Jan Adámek, Ladislav Babica, Erich Bonczek, Josef Brabenec, Karel David, Bohumír Hon, Radovan Horák, Olga Kachtíková, Jaroslav Kratochvíl, Jaroslav Kunz, Jan Lacina, Břetislav Lukáš, František Matůš, Ladislav Mikuš, Jan Olšák, Jaroslav Prošvic, Petr Skalka, Jaroslav Šťastný, Karel Videcký, Miroslav Vlachovský, Bedřich Záruba

3. C SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Milena Loosová

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

Vojtěch Bednařík, Václav Drobník, Miroslav Fajkus, Stanislav Hlouch, František Hrbáček, Jiří Hříbek, Ladislav Jurášek, Ludmila Koňaříková, Jaroslav Krampota, Milena Marková, Jaromír Mocek, Josef Orság, Oldřich Svoboda, Jaroslav Šabršula, Zdeněk Šín, František Škabraha, Pavel Škeřík

 

Maturitní ročník 1965

3. A SVVŠ - třídní profesor - Věra Ondrušová

Helena Babicová, Věra Bartošíková, Dana Černotová, Eva Červená, Alena Dobešová, Karla Doleželová, Dagmar Dušková, Ludmila Fialová, Hana Fryštacká, Vlasta Goldefusová, Věra Hloušková, Eliška Hradilová, Miluše Hubová, Anna Hudečková, Miroslava Chmelařová, Ludmila Ingrová, Anna Kaňátová, Marcela Kamasová, Alena Kašparová, Věra Koběrská, Jana Kopecká, Marie Malinová, Libuše Mikušová, Zbyňka Ondrová, Miroslava Pavelková, Iva Plhalová, Růžena Prošvicová, Marie Sušňová, Alena Urbánková, Zdeňka Vičanová, Miriam Zámečníková, Alena Zapletalová

3. B SVVŠ - třídní profesor - Josef Hlavinka

Jaroslava Adamcová, Ludmila Baroňová, Anežka Boráková, Klement Hartinger, Ivanka Holčáková, Rostislav Hromada, Anna Hudcová, Helena Janušová, Eva Kislingerová, Pavel Klement, Josef Klíma, Lukáš Koňařík, Irena Koňaříková, Ludmila Koňaříková, Jaroslav Kopecký, Vlasta Kotrlová, Marie Krumpochová, Marie Křenková, Hana Kulčáková, Anna Lacinová, Sylva Machalcová, Jarmila Malíková, Danuše Malinovská, Eva Mateřánková, Eva Novosadová, Břetislav Olšer, Anna Orságová, Ludmila Orságová, Marie Paprstková, Miroslava Pašková, Anna Pavlačková, Eva Podešvová, Jaroslava Pokorná, Lubomír Trlica, Marie Vráželová

3. C SVVŠ - třídní profesor - Milada Horníková

Ladislava Doležalová, Hana Dostálová, Milada Dušková, Jaroslav Esteřák, Věra Farkašová, Pavel Filek, Libuše Hlavicová, Olga Hoplíčková, Věra Jakešová, Jan Kadula, Milan Konečný, Eva Konvičná, Jaroslav Kubík, Jan Laža, Tomáš Legerský, Jaroslav Lenker, Josef Lukotka, Bohumila Macháčková, Václav Mareš, Zlaťa Matošková, Milan Mlčák, Ludmila Pavlíková, Miroslav Prcín, Ema Rousová, Danuše Růžičková, Bohumil Slavík, Miroslav Sokola, Marie Trlicová, Jiří Vašenda, Ivan Vaštják, Zdeňka Vlčková

3. D SVVŠ - třídní profesor - Dušan Kudláček

František Bajza, Eduard Bednařík, Václav Brožík, Jana Čeganová, Pavla Figarová, Jiří Haas, Jelena Havelková, Michael Houdek, Karel Hrubčík, Miroslava Chvátalová, Jarmila Išová, Helena Kořínková, Jaroslav Kovářík, Olga Lukášová, Jan Marek, Jana Mrázková, Renata Mucalíková, Martin Mynařík, Eva Petrášová, Jana Pleschingerová, Lubor Sawicki, Michal Schmidt, Vladimír Svoboda, Radomíra Škarková, Helena Vilémová, Jaroslav Vítek, Jana Vítková, Jiří Vlček, Jana Zbranková, Pavla Žalmánková, Josef Žamboch

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

2. A SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Vladimír Pravda

Zdeněk Kocourek, Pavel Kořenek, Lubomír Koutný, Ladislav Kučný, Oldřich Liška, Miroslav Marejka, Karel Mikuš, Břetislav Ondrůšek, Pavel Ondřej, Bohumil Sušeň, Karel Tichý, František Tomeček, Zdeněk Zgarba

2. B SŠP při SVVŠ - třídní profesor - František Dostal

Josef Adamec, Vladimír Adámek, Oldřich Černoch, Miroslav Čtvrtníček, Jan Fojtů, Jaroslav Hrbáček, Ladislav Chromec, Tomáš Kadlec, Jiří Kincl, Eliška Křivová, Karel Kudela, Jiří Mikšík, Petr Nesvadba, Karel Růžička, Petr Ryžov, Josef Sklář

 

Maturitní ročník 1966

3. A SVVŠ - třídní profesor - Milena Loosová

Olga Bednaříková, Olga Češková, Drahomíra Ekartová, Jana Hajdová, Milena Hlobilová, Františka Janošíková, Marta Jašková, Helena Kopová, Antonie Krkošková, Anna Kubíčková, Anna Kubíková, Marie Kumbárová, Vladislav Kunát, Marie Levárová, Vladimír Lukovský, Hana Mrnuštíková, Jaroslav Nakládal, Milena Nováková, Zdeňka Orságová, Jaroslava Poláchová, Jaromíra Poláková, Oldřich Rybnikář, Alena Schaedlbauerová, Libuše Staňková, Dušan Šenkeřík, Ladislav Štefan, Eliška Šimková, Helena Trčálková, Miluše Trtíková, Lubomír Vaculčík, Alena Vaculínová, Marie Vašků, Eva Vitoušová, Anna Vráželová, Jana Výchopňová, Miroslava Zdráhalová

3. B SVVŠ - třídní profesor - Josef Sábl

Alois Boháč, Vladislav Burda, Eva Černotová, Helena Doležalová, Josef Drozd, Marie Drozdová, Ladislav Galda, Františka Helisová, Božena Holcová, Jiřina Holubová, Vítězslav Holý, Marie Kantorová, Milada Koláčková, Josef Koňařík, Jana Koňaříková, Eva Kožnarová, Blažena Kroupová, Antonín Měrka, Jiřina Mikulenková, Marie Minarčíková, Vlasta Novosadová, Jana Oravcová, František Orság, Jarmila Orságová, Olga Pajdušáková, Karel Potocký, Jana Řepková, Jaromír Škorňák, Eva Tkadlecová, Anna Tomková, Jana Valíčková, Věra Valová, Tomáš Vodička, Jiřina Winklerová, Jana Zapalačová, Jana Zbranková

3. C SVVŠ - třídní profesor - František Dostal

Jarmila Adamíková, Miroslav Aujezdský, Věra Barcuchová, Jarmila Cedidlová, Václav Dvořák, Růžena Dvořáková, Jiřina Fichtlová, Milena Goldová, Petr Janda, Ladislav Karlík, Josef Kopecký, Stanislav Kunc, Jana Malcová, Vlasta Malinová, Milada Mičková, Svatopluk Mísař, Alena Navrátilová, Olga Piskláková, Josef Pohl, Cyril Prcín, Marie Raindlová, Miroslav Sklenařík, Marta Slámová, Eva Sousedíková, Milada Stoličková, Daniela Sušilová, Karla Šilhová, Josef Škarpa, Jan Vaculín, Bohumír Veselý, Vladimíra Vinarová, Zdeněk Zamazal

3. D SVVŠ - třídní profesor - Miroslav Šotlík

Miroslav Basel, Marta Cepková, Ladislav Čada, Ludmila Čechová, Eliška Drobilová, Ludmila Garncarzová, Eva Hartmannová, Daniela Hegerová, Ivana Horská, Josef Hrubý, Soňa Hrušková, Jarmila Hurtíková, Jiří Charvát, Zora Jarošková , Naděžda Kinclová, Vlasta Kobzová, Stanislava Kočičková, Jana Kostková, Helena Krausová, Jitka Kupčíková, Hana Lelíková, Simeona Menšíková, Věra Novotná, Miroslav Sagánek, Anna Sklářová, Miroslav Skýba, Věra Smejkalová, Věra Sousedíková, Jiří Surovec, Jana Štachová, Soňa Tkadlecová, Zora Vejrostová, Naděžda Zemánková, Milan Zukal

3. třída SŠP při SVVŠ - třídní profesor - Ladislav Těšínský

Tříleté večerní studium při zaměstnání

Karel Butek, Jitka Černošíková, Anna Černotová, Jana Goláňová, Věra Halfarová, Růžena Kamencová, Jaromír Kelárek, Oldřiška Kolaříková, Jozef Pernica, Dušan Pinďák, Františka Piškulová, Josef Srba, Jaroslav Šimara, Josef Trtík, Herbert Ulrich, Josef Valůšek, Anna Vojáčková

 

Maturitní ročník 1967

3. A SVVŠ - třídní profesor - František Čech

Věra Bambuchová, Růžena Barošová, Jaroslava Bartoníková, Marie Čipčinská, Karla Čunderlová, Marie Filipová, Miluše Fohlerová, Olga Gajdošová, Pavla Galetková, Pavla Hajdová, Drahomíra Horáková, Jarmila Hrtáňová, Ludmila Janíková, Hana Janišová, Jana Juřínková, Hana Kovaříková, Věra Kovaříková, Květa Kovárňová, Věra Kovářová, Darina Kožichová, Marie Kroupová, Marcela Laczková, Olga Machálková, Věra Měrková, Jana Nováková, Ludmila Pechalová, Eva Staňková, Vanda Šimarová, Anna Šťastná, Daniela Tomancová, Anna Zádrapová, Libuše Zelenková

3. B SVVŠ - třídní profesor - Ludmila Hrabálková

Ludmila Babicová, Marie Barošová, Jana Bařinová, Ludmila Blažková, Ladislav Cypris, Růžena Černotová, Cyril Diatka, Marie Gášková, Růžena Horáková, Věra Kantorová, Jitka Kolínská, Milan Konečný, Jitka Kramerová, Bernarda Křesalová, Danuše Kučerová, Libuše Lukotková, Zdeňka Malučká, Hedvika Maňáková, Drahoslava Mrnuštíková, Eva Orságová, Václav Pacík, Jaroslav Pavlůšek, Bohdana Plánková, Zdeněk Polanský, Jarmila Pospíšilová, Karel Reis, Hana Risselová, Danuše Špaňhelová, Jan Třetina, Jaroslav Valíček, Ludmila Valigurová, Jaromíra Vašková, Josef Vysloužil

3. C SVVŠ - třídní profesor - Josef Hlavinka

Karel Bulvas, Eliška Drcmanová, Vlastimil Dümler, Gustav Hartinger, Stanislav Havelka, Ivanka Hlaváčová, Zdeňka Holáňová, Ludvík Holčák, Miroslav Holešovský, Petr Chovanec, Dušan Klímek, Josef Knebl, Vlasta Krchňáková, Marie Krystýnková, Libor Křenek, Miloslav Kříž, Josef Kvita, Petr Maršolek, Miloš Nováček, Luděk Novák, Josef Orság, Lumír Orság, Oldřich Plšek, Jiří Růžička, Karel Surovec, Pavel Svitavský, Rudolf Šenkýř, Bohumila Šťastná, Jan Václavík, Karel Vaněk, Petr Vašíček

3. D SVVŠ - třídní profesor - Věra Buriánová

Olga Bechná, Lydie Blažková, Marie Crhová, Eva Čablíková, Ludmila Důbravová, Eva Hořanská, Jarmila Houserová, Zdeňka Hrbáčková, Milena Hurtová, Svatava Jurajdová, Josef Koňařík, Anna Krajčová, Anna Kučerová, Milena Machálková, Anežka Maňáková, Jitka Martinů, Milena Michálková, Věra Mikulcová, Přemysl Pavlica, Vlasta Pavlíková, Petr Randýsek, Lydie Staňková, Rut Surá, Zdeněk Valchář, Jitka Vaštáková, Karla Zajíčková, Vladimír Zedník

3. večerní SVVŠ - třídní profesor - Vladimír Pravda

Dvouleté večerní studium při zaměstnání

Miloslav Bařák, Jiřina Cedidlová, Libuše Dřevojánková, Jindřich Houdek, Anna Kovářová, Hedvika Mazáčová, Markéta Mazáčová, Jiří Spisar, Jaroslav Staník, Jan Trnka, Miriam Trnková

 

Maturitní ročník 1968

3. A SVVŠ - třídní profesor - Josef Hlavinka

Pavla Bartůšková, Jiřina Beráková, Věra Blažková, Jindřiška Hasalová, Helena Janásková, Jana Klementová, Jana Kopecká, Eva Krystyníková, Marie Křenková, Miluše Kumbárová, Elena Langová, Alena Machalcová, Jiřina Maliňáková, Zdeňka Maťasovská, Anna Mrnuštíková, Ivana Nevřalová, Daniela Novosadová, Doubrava Orságová, Zdeňka Orságová, Marta Pinkasová, Hana Pivodová, Jaroslava Pravdová, Alena Sacherová, Eva Sklenářová, Ludmila Skopalová, Ivanka Studenská, Anna Šimarová, Marie Šlehoferová, Jarmila Tomanová, Dagmar Truncová, Alena Vinklárková, Ludmila Zapletalová

3. B SVVŠ - třídní profesor - Marie Kudláčová

Karla Adamcová, Daniela Bednářová, Hana Benadová, Vlasta Blanařová, Gustav Bubela, Vlasta Drgová, Jiří Hajda, Květoslava Hofrová, Svatava Holíková, Táňa Hrušková, Ivana Hučíková, Jiřina Janotová, Iva Juřicová, Zlata Kaprová, Blažena Kopecká, Věra Kořínková, Dagmar Kozlovská, Jarmila Laštovicová, Jana Malíková, Vladimíra Mikšíková, Jana Mucalíková, Vlasta Olšáková, Miroslav Polášek, Jarmila Polášková, Svatava Rybníčková, Libuše Sedláčková, Jitka Stieglerová, Václav Strnad, Liboslava Tkadlecová Alena Ťapťuchová, Libuše Zbranková, Pavel Zrník

3. C SVVŠ - třídní profesor - Jaromíra Kaderková

Richard Andrýsek, Antonín Baďura, Ivan Bernátek, Karel Brlica, František Bulejko, Petr Divina, Jana Dvořáková, Ludmila Filáková, Alena Fojtů, Vladimíra Gerlová, Drahomíra Hrbáčková, Jaroslava Hrbáčková, Věra Hyklová, Milan Kincl, Jana Kurovcová, Miroslav Machala, František Matušinec, Milan Matzenauer, Petr Obr, Zdeňka Piastková, Václav Retyk, Pavla Skřehotová, Jana Škrabánková, Jaroslav Tydlačka, Zora Uhlářová, Jiří Vacula, Jaroslava Vaňatková, Růžena Vaňková, Pavel Volčík, Jan Výchopeň, Jaroslava Zádrapová

3. D SVVŠ - třídní profesor - Dušan Kudláček

Rudolf Cepek, Antonín Černocký, Milada Děckuláčková, Josef Drozd, Dagmar Haráková, Miloslav Helis, Tomáš Janečka, Petr Keclík, Dagmar Kovářová, Emilie Kovářová, Jiří Malý, Marta Matůšová, Zdeněk Novosad, Naděžda Petřeková, Božena Plánková, Ludmila Polčáková, Stanislav Spáčil, Miroslav Šimčík, Jaroslav Štůsek, Antonín Trčka, Vladislav Umlauf, Jana Vachalová, Dobromila Válková, Vlasta Veselá, Karel Zahradníček, Michal Zahradníček, Lydie Ženatá, Marta Ženatá, Jiří Vlach

3. E SVVŠ - třídní profesor - Milada Horníková

Pavla Babicová, Jana Blažková, Jarmila Černotová, Dagmar Čunková, Ludmila Filgasová, Jarmila Hábová, Milada Holcová, Ivana Janírková, Eva Janošíková, Marie Juřicová, Eva Juřínková, Dana Karolová, Marie Kašparová, Marie Kocourková, Alena Krausová, Helena Lacušková, Libuše Machalová, Věra Makyčová, Marcela Matochová, Marcela Měkynová, Marie Plevová, Jaroslava Pohunková, Jaroslava Prokopová, Ludmila Šíchová, Ludmila Škarpová, Zdeňka Tlašková, Jana Tydlačková, Vítězslava Vaštáková, Miroslava Vávrová, Anna Videcká, Olga Žáková

 

Maturitní ročník 1969

3. A SVVŠ - třídní profesor - Dagmar Bartoňová

Naděje Adámková, Eva Bártková, Ludmila Daňová, Jana Hofrichterová, Jaroslava Horecká, Jiřina Horešovská, Vlasta Hránková, Ivana Hurtíková, Anna Kocurková, Jana Koláčná, Ludmila Kopecká, Drahomíra Krumpochová, Ludmila Kupčíková, Alena Lušovská, Marie Matušů, Ludmila Medková, Libuše Michalíková, Věra Miková, Pavla Mynaříková, Věra Mynářová, Ludmila Orságová, Miluše Petráňová, Jarmila Petrželková, Jarmila Pištěcká, Ludmila Pončíková, Hana Proislová, Alice Řezníčková, Alžběta Surá, Ludmila Zbranková, Zdeňka Žambochová, Ludmila Živníčková

3. B SVVŠ - třídní profesor - Milena Filipová

Hana Barbořáková, Danuše Bártková, Marcela Cíhová, Alena Dančáková, Milena Dančáková, Pavel Dolinek, Jiří Drápal, Jaroslava Drobilová, Julius Fohler, Alice Geryková, Vladimíra Chudobová, Eva Kalincová, Květoslava Kedroňová, Vojtěška Latináková, Božena Lukášová, Marta Lukášová, Jarmila Novosadová, Ludmila Orságová, Eva Premusová, Antonie Putalová, Hana Svitavská, Jana Šrámková, Milena Tataláková, Milena Trlicová, Vlasta Trlicová, Jiří Trunkát, Josef Vaculík, Věra Vaštjáková, Hana Večeřová, Pavla Zahradníčková, Anna Zezulková, Oga Ženožičková

3. C SVVŠ - třídní profesor - František Čech

Ctibor Ambros, Ivan Barva, Milan Bazalka, Jitka Fialová, Vít Frank, Ludmila Gášková, Karel Haas, Anna Hájková, Petr Hána, Táňa Havlíková, Oldřich Jedlička, Marie Kopecká, Vlastimil Kříž, Břetislav Kulhánek, Stanislav Macho, Zdena Matyášová, Dalibor Moravanský, Tomáš Orság, Ivo Pavloušek, Marie Polášková, Jiří Sousedík, Eva Sumarová, Pavla Šviráková, Eliška Trávníčková, Pavla Trčálková, Marcela Trlicová, Marie Valouchová, Vladimír Valtr, Berta Zbranková, Boleslav Zezula, Josef Zeman, Rudolf Žídek

3. D SVVŠ - třídní profesor - Miroslav Šotlík

Jan Adámek, Petr Baroš, Jitka Batrlová, Lenka Blaťáková, Alice Daňová, Miroslav Drobný, Hana Faconová, Vlastimil Fischer, Marie Gavendová, Alena Hnilicová, Vladimír Holáň, Hana Hřibová, Tomáš Koňařík, Jaroslava Macíková, Ludmila Malíková, Miroslav Orság, Tomáš Pauspertl, Alena Pektorová, Eva Petřivalská, Zuzana Slížová, Dagmar Starová, Vlasta Surá, Radomír Štach, Pavla Tomková, Jarmila Vaculíková, Naděžda Vašíčková, Jindřich Vašut, Antonín Vavrica, Dalibor Vehovský, Vladimír Vrána

3. E SVVŠ - třídní profesor - Marie Koďousková

Ivona Beranová, Roman Brand, Drahomíra Černocká, Ludmila Filgasová, Marie Foldynová, Ivan Gavlík, Jaromír Holubec, Julius Horský, Helena Chaloupková, Stanislav Kopecký, Antonín Laža, Olga Machálková, Karel Mikuš, Jaromír Mynář, Marie Nešporová, Anna Pečeňová, Jana Pěsničáková, Ludmila Richterová, Dušan Řezníček, Aranka Sakmarová, Ludmila Šabršulová, Bohdan Škarabela, Ivana Šmerdová, Pavla Šrámková, Petr Švec, Helena Tkadlecová, Dana Turýnová, Taťjána Uralovová, Jan Vladík, Eva Vyšohlídová, Marie Zádrapová

 

Maturitní ročník 1970

3. A SVVŠ - třídní profesor - Vladimír Zicháček

Věra Dítětová, Zdeňka Hlavicová, Miroslava Janotová, Blanka Jelínková, Marie Juřicová, Zdenka Juřicová, Jaroslava Klapková, Eva Kocourková, Vlasta Kurečková, Věra Manišová, Růžena Martinátová, Olga Matošková, Jarmila Münsterová, Zdenka Münsterová, Hana Novosádová, Ivana Pektorová, Alena Pokusová, Jana Pospíšilová, Zdeňka Rajdová, Dagmar Samiecová, Jarmila Strbačková, Marie Štanclová, Jaroslava Tkadlecová, Anna Tomková, Pavla Tomková, Hana Valchářová, Věra Valůšková, Olga Vráželová, Zdeňka Výchopňová, Jindřiška Vyškovská, Danuše Wirthová, Olga Zubíčková, Sabina Podlahová

3. B SVVŠ - třídní profesor - Otto Rochowanski

Jana Čablová, Jarmila Davídková, Jana Diblíková, Marie Dorčáková, Věra Filáková, Jarmila Fojtů, Hana Holečková, Marta Hřibová, Eva Hubníková, Alena Chrástecká, Libuše Konečná, Ladislava Kotrlová, Eva Kutačová, Anna Kutějová, Věra Malá, Marie Manová, Hana Mrnůštíková, Ivana Navrátilová, Milan Orság, Marie Orságová, Věnceslava Orságová, Sylva Retyková, Tamara Ryžovová, Milan Sekáč, Helena Snížková, Eva Sousedíková, Hana Střelcová, Alena Šenkýřová, Hana Vaculíková, Jiří Valendin, Vlastimil Vaněk, Milada Zapalačová, Božena Zuzaníková

3. C SVVŠ - třídní profesor - Ludmila Čechová

Drahomír Brhel, Hana Burešová, Petr Cmerek, Božena Colová, Jiří Doležel, Jiří Hába, Irena Houserová, František Hučík, Emilie Janírková, Zdeněk Juřička, Zdeněk Kadula, Ivo Kafka, Alena Kaňáková, Karel Kirchner, Jiří Korytář, Jaromír Kovář, Zdenka Kovářová, Lenka Křišťanová, Alena Mikulajová, Jaromíra Pecková, Helena Pecharová, Vlasta Petrů, Ludmila Polčáková, Anna Potočná, Pavel Srněnský, Jiří Škubna, Pavel Štach, Emilie Šťastná, Josef Vaculík, Jarmila Valčíková, Tomáš Vážan, Jaroslav Zbožínek, Marta Zeťáková, Ludmila Zvonková

3. D SVVŠ - třídní profesor - Vlasta Zetková

Danuše Adamcová, Jaroslava Bambušková, Olga Bernátková, Marie Brettschneiderová, Josef Fajkus, Karel Grygara,Miroslav Hrbáček, Vít Chovanec, Václav Januš, Jiří Kavina, Petr Klement, Libor Koňařík, Rostislav Lucbauer, Olga Lušovská, Josef Machala, Dagmar Marková, Marie Matějková, Zdeněk Mikulenčák, Miloš Novák, Ludmila Omamíková, Apolena Orságová, Věra Píchalová, Daniel Průša, Aleš Rodinger, Alena Slezáková, Karel Srovnalík, Radomír Streichsbier, Dana Stříteská, Ivo Suchý, Naděžda Šimková, Rostislav Vacula, Olga Vítková, Eva Zikmundová, Oskar Žídek, Josef Živníček

3. E SVVŠ - třídní profesor - Soňa Šromotová

Jaroslava Černotíková, Věra Eršilová, Jarmila Fojtíková, Jaroslava Fojtíková, Marie Hrňová, Františka Jakoubková, Hana Kocurková, Dagmar Koňaříková, Emilie Kotačková, Marie Lišková, Eva Machalcová, Libuše Merdová, Věra Mikulenková, Libuše Minaříková, Anna Mláděnková, Jaroslava Mrlinová, Ludmdila Orságová, Ludmila Pohůnková, Zdeňka Poláchová, Ludmila Šťastná, Miroslava Vilémová, Věra Zachová, Dana Zárubová