Kroužek první pomoci

Kroužek první pomoci je určen žákům zdravotnických oborů napříč všemi ročníky. Studenti si mohou prohlubovat své jak teoretické, tak hlavně praktické dovednosti v postupech první pomoci.

Naše škola se pravidelně účastní mezinárodních soutěží zdravotnických škol v poskytování první pomoci. Členové kroužku první pomoci jsou zároveň i školitelé laické veřejnosti v první pomoci.

Kroužek PP – každé druhé úterý, učebna č. 7, 14.20 – 15.55 hod.