zdravotnicko-literárně-historická exkurze Praha 4.ZB

Datum konání: 29.9. - 1.10.

Doprovod: Mgr. Štefková R., Mgr. Zgarbová A.