Zahájení školního roku – dopis ředitele školy

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

je před námi poslední prázdninový víkend. S přáním, abyste si jej v klidu a bez zbytečné nervozity užili, Vám posílám několik základních informací k tomu, co nás po jeho skončení společně čeká.

 

Zahájení školního roku

První školní den, letos je to pondělí 4. září, začíná pro všechny v 8:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Jeho náplní je setkání s třídními učiteli, kteří svým studentům postupně předají všechny důležité informace týkající se průběhu školního roku a společně s nimi proberou také veškeré další nezbytné záležitosti. V případě studentů primy a prvního ročníku počítáme s ukončením programu zhruba ve 12 hodin, ostatní studenti skončí o něco dříve.

Pro studenty primy a prvního ročníku je součástí programu prvního dne také předání informací a důležitých pokynů k průběhu seznamovacích kurzů a účasti na nich, studenti třetího ročníku a septimy absolvují zase poučení o bezpečnosti při účasti na vodáckém kurzu.

 

Provoz školy, průběh výuky a další školní akce

Naším cílem a společným zájmem je, aby začátek školního roku proběhl co nejvíce v klidu. První dny školy budou proto jako vždy zaměřeny na aklimatizaci studentů, obnovení a tvorbu třídních kolektivů, seznámení s náplní výuky jednotlivých předmětů, doplňování školních pomůcek, učebnic, sešitů a podobně.

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd a třídních skupin jsou připraveny, můžete se s nimi předběžně seznámit také na internetových stránkách školy. V úterý 5. září bude ještě program dne doplněný o třídnické hodiny a odpolední výuka bude zkrácená. Od středy 6. září 2023 již počítáme s výukou dle stálého rozvrhu v plném rozsahu.

Seznamovací kurzy pro studenty primy a prvního ročníku proběhnou podle plánu (detailní informace k odjezdu a doporučenému vybavení obdrží studenti a rodiče od jednotlivých třídních učitelů), totéž se týká vodáckých kurzů pro studenty septimy a 3. ročníku. Počítáme také s konáním literárně-historických exkurzí do Prahy pro studenty oktávy a 4. ročníku, jejichž přípravy jsou již v plném proudu, stejně jako přípravy zdravotnického plesu (sobota 25. listopadu 2023) a stužkovacího plesu MG (sobota 2. prosince 2023).

Všechny důležité termíny a události nadcházejícího školního roku (vysvědčení, prázdniny, rodičovské schůzky a další) naleznete již nyní přehledně zpracované na internetových stránkách školy v sekci Harmonogram školního roku.Pedagogický sbor školy

V závěru uplynulého školního roku jsme se rozloučili s dlouholetými oporami učitelského sboru Janou Buzkovou a Miroslavem Jaroščákem, kteří ukončili svou pedagogickou kariéru. Využívám této příležitosti a ještě jednou jim za jejich práci pro školu a její studenty děkuji.

Těmi, kdo naopak posílí řady našich vyučujících, jsou Lucie Hryciowová (TV), Gabriela Jochcová (AJ), Kateřina Slováková (odb. SZŠ), Jana Starůstková (odb. SZŠ) a Matěj Struhař (Inf, M).

Ve školním roce 2023/2024 se tak bude o naše studenty, kterých je k dnešnímu dni na střední škole 881 a na vyšší odborné škole 115, starat celkem 81 interních a 25 externích vyučujících.

 

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče, děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto textu, a přeji nám všem úspěšný školní rok 2023/2024. Je před námi řada úkolů a výzev. Nepochybuji, že je společnými silami zvládneme.

 

Aktuální informace pro Vás zveřejňujeme také na internetových stránkách školy (https://www.mgvsetin.cz/) a na školním FB profilu (https://www.facebook.com/mgszsvosz/), důležitá sdělení a zprávy naleznete v aplikaci Bakaláři (rodiče nových studentů obdrželi přístupové údaje na úvodních schůzkách v červnu).

Pro komunikaci s jednotlivými vyučujícími můžete kromě aplikace Bakaláři využívat také jejich pracovní e-mailové adresy ve tvaru jmeno.prijmeni@mgvsetin.cz. Já jsem Vám k dispozici na e-mailové adrese reditel@mgvsetin.cz a v neodkladných záležitostech také na telefonním čísle 604 262 056.

V případě potřeby a jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

 

V pondělí začne nový školní rok. Vaši vyučující jsou už připravení a společně se na Vás těšíme!

 

S pozdravem

Martin Metelka
ředitel školy

Ve Vsetíně dne 1. září 2023