Workshop „Valašsko v odboji proti nacistické okupaci 1939-1945 a jeho druhý život po roce 1945“

Workshop pořádaný Historickým ústavem AV ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.