Výsledky přijímacího řízení VOŠZ 2023

Výsledky přijímacího řízení VOŠZ 2023

obor Diplomovaná všeobecná sestra

 

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

1. ročník

Vyšší ročník

 

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

1. ročník

Vyšší ročník

 

PŘIJATÍ UCHAZEČI 

Zápis ke studiu pro přijaté uchazeče se bude konat 10. července 2023. 

Zápis pro denní formu vzdělávání 10. 7. 2023 v 10.00. 

Zápis pro kombinovanou formu vzdělávání 10. 7. 2023 ve 12.00. 

V případě, že nemáte o studium zájem, prosíme o informaci na email szs@mgvsetin.cz (jméno, příjmení, forma vzdělávání, NENASTOUPÍM).  

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou, případně si jej mohou do 30. 6. 2023 vyzvednout osobně v kanceláři školy.  

 

Kontakt:

Tel. 575 750 344, 737 241 293

Email: szs@mgvsetin.cz