Výsledky přijímacího řízení obor Ošetřovatel

Výsledky přijímacího řízení 2023 obor Ošetřovatel

VÝSLEDKY 22. 4. 2023

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Svůj zájem o studium na naší škole potvrdíte odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU do 10 dnů od zveřejnění výsledků. Zápisový lístek odevzdejte prosím na Vámi vybrané škole co nejdříve – celý proces se tím výrazně zkrátí a pro mnohé i zjednoduší. Děkujeme.

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v pondělí 24. dubna do 16.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí pak budou rozeslána doporučeně poštou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání si můžete stáhnout ZDE

Bližší informace:

Email: szs@mgvsetin.cz

Telefon: 575 750 344