Výsledky přijímacího řízení 2023

Výsledky_G4_JPZ_2023

Výsledky_G8_JPZ_2023

Výsledky_PS_JPZ_2023

 

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí uchazeči svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (do 16. 5. 2023). Zápisový lístek odevzdejte prosím na Vámi vybrané škole co nejdříve – celý proces se tím výrazně zkrátí a pro mnohé i zjednoduší. Děkujeme.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatým uchazečům bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí, které si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout následující den po zveřejnění výsledků (sobota 29. 4. 2023) do 16.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí pak budou rozeslána doporučeně poštou.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pro možnost dodatečného přijetí je nezbytné, aby každý nepřijatý uchazeč podal toto odvolání v uvedené lhůtě.

Vzor odvolání si můžete stáhnout ZDE.

Ve Vsetíně dne 28. 4. 2023

Michaela Blažková
studijní oddělení MGV
posta@mgvsetin.cz

Jana Novosadová
studijní oddělení SZŠ
szs@mgvsetin.cz