Výsledky přijímacích zkoušek VOŠZ

Přijímací řízení do VYŠŠÍHO ročníku

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma vzdělávání

Výsledková listina 

Zápis ke studiu pro přijaté uchazeče se koná dne 26. 8. 2022 ve 13.00 hodin. Podrobnější informace k zápisu budou zaslány uchazečům na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.