Výsledky 4. 8. 2023 - VOŠZ

Výsledky přijímacího řízení

obor Diplomovaná všeobecná sestra 

 

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - 2.kolo 

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - po náhradním termínu

Bližší informace:

Tel.: +420 604 290 517

Email: szs@mgvsetin.cz