VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s ustanovením § 167 a §168 školského zákona a dále dle Volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012 vyhlašuji tímto volby do Školské rady Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín.

Funkční období školské rady: 12. července 2024–11. července 2027 

Počet členů školské rady volených pedagogickými pracovníky: 2

Počet členů volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty: 2

Volební komise: Mgr. Vladislav Válek, Mgr. Anna Zgarbová, Mgr. Kateřina Haganová

Termín pro podání návrhu: do 12. dubna 2024 osobně v kanceláři školy, e-mailem (posta@mgvsetin.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (mumvtbm)
                                                      

Požadované informace: jméno a příjmení kandidáta; kontaktní údaje; souhlas s kandidaturou; případně také jméno, kontaktní údaje a podpis navrhovatele; formulář k vyplnění naleznete ZDE: Návrh kandidáta do školské rady rodiče a žáci, Návrh kandidáta do školské rady pedagogové.

Termín a způsob voleb: 16. dubna od 12.00 do 18.00 hodin
osobně prostřednictvím volebního lístku (termín voleb se kryje s termínem rodičovských schůzek)

pedagogičtí pracovníci – volební lístky k vyzvednutí v úřadě školy

zákonní zástupci a zletilí žáci – volební lístky k vyzvednutí u jednotlivých třídních učitelů

Vyhlášení výsledků voleb: 22. dubna 2024

 

Mgr. Martin Metelka
ředitel školy

Ve Vsetíně dne 27. března 2024