Vsetínská noc na zdravotnické škole

Dne 20.5. proběhla již tradiční akce "Vsetínská noc". V rámci této události byla zpřístupněna budova SZŠ. Návštěvníci si tak mohli pod vedením žáků vyzkoušet základní obvazovou techniku, zásady první pomoci, nebo měření fyziologických funkcí. Průvodkyněmi jim byly studentky oděny v dobových zdravotnických uniformách. Touto cestou děkujeme za hojnou účast všem návštěvníkům a zvláště pak studentům, kteří se této akce zúčastnili. Těšíme se na Vás v příštím roce!