Reportáž ze Vsetínské noci 2023

Dne 26. května ve večerních hodinách proběhl tradiční festival Vsetínská noc 2023. Naše škola se v rámci doprovodných kulturních programů zapojila do této akce již po šesté. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si budovu A, kde pro ně byl připraven hudebně výtvarný program spojený s prohlídkou obrazů Galerie Nadace MGV, školní knihovny, dílny netradičních výtvarných technik či keramické dílny. V prostorách SZŠ a VOŠ Zdravotnické byla připravena prohlídka budovy, muzeum ošetřovatelství a téma zdravotnictví v literatuře.  Kromě toho se uskutečnila i komentovaná prohlídka výstavy maturitních prací absolventů semináře dějin výtvarného umění v Galerii Půda, která se nachází v půdních prostorách školy.
 
Mgr. Martina Fabbri