Velký úspěch bystrých sov v Brlohu

Brloh je brněnská logická hra a zábavná týmová soutěž určená pro žáky základních škol a nižších gymnázií. 

Hra se skládá ze tří kol, kdy každý úspěšný tým se dostane do semifinále. Mezi nejlepšími se poté rozhodne o postupu do velkého finále.

V letošním ročníku nás úspěšně reprezentoval tým Bystrých sov z primy ve složení:  Metod Fiĺo, Adéla Sawicki, Kryštof Sívek.

Tito žáci ve své kategorii, která byla společná pro primy až kvarty víceletých gymnázií, obsadili 1. místo (z 28 týmů) ve Zlínském kraji a postoupili do semifinále, kde skončili 47. z 536 týmů a nechali tedy za sebou spoustu družstev složených ze starších studentů. K tomuto obrovskému úspěchu jim srdečně gratulujeme, doufáme, že si soutěž náležitě užili a přejeme do dalšího ročníku spoustu energie a chuti bádat nad důvtipnými úlohami.

Za PK matematiky
Mgr. Jana Kinclová