Vánoční nadílka pro nemocnici

Vánoční nadílku plnou dobrot, sladkostí, ovoce a krásných vzkazů jsme v pátek 17. prosince předali zdravotníkům vsetínské nemocnice. Studenti, učitelé i nepedagogičtí pracovníci gymnázia a zdravotnické školy vyjádřili tímto svou podporu a poděkování za jejich nelehkou práci v této náročné době.