Třídní schůzky

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhnou opět online v prostředí MS Teams. Součástí bude setkání s třídními učiteli, možné budou také individuální videokonzultace s jednotlivými vyučujícími.