Testování Mensa ČR

V pátek 24. 11. 2023 proběhlo v aule gymnázia pro přihlášené zájemce testování od společnosti Mensa ČR.
 
Výsledky budou studentům či jejich zákonným zástupcům zaslány, v případě splnění stanoveného limitu se studenti mohou stát členy společnosti Mensa ČR anebo mohou být přijati na některé vysoké školy, které místo přijímacích zkoušek akceptují výsledky z testování.
 
Za Kariérové poradenství Mgr. Jana Kinclová.