Studentka Masarykova gymnázia na setkání s princem Edwardem

Studentce Masarykova gymnázia Vsetín Vendule Zámorské (na fotkách ta v těch červených šatech) se dostalo významné pocty v podobě pozvánky na setkání s jeho královskou Výsostí princem Edwardem, které se uskutečnilo 22. května 2023 na Ambasádě Spojeného království.

Princ Edward, bratr britského krále Karla III., po svém otci zdědil titul vévody z Edinburghu a tím přejal záštitu nad programem DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). Do České republiky přijel na Zlatou ceremonii programu, na které v reprezentativních prostorách Senátu ČR 24. května 2023 ocenil 42 úspěšných absolventů jeho nejvyšší úrovně.

Vendula Zámorská je držitelkou bronzového certifikátu a nyní pokračuje na úrovni zlaté. Jako dovednost si zvolila zdokonalení ve hře na piano, v rámci pohybu má za cíl ujet cyklistický závod EuroVelo 13 o délce 9 950 km, v oblasti dobrovolnictví se výrazně angažuje ve službě druhým v domovech pro seniory Diakonie Vsetín. Regionální manažerku DofE pro Zlínský a Jihomoravský kraj její činnost v rámci programu zaujala natolik, že ji vybrala mezi šestici vyvolených studentů z celé republiky a zajistila jí účast na setkání s jeho královskou Výsostí na Velvyslanectví Spojeného království. Vedoucí místního centra DofE, vyučující Masarykova gymnázia, byly pozvány na další doprovodné akce, jednou z nichž bylo např. sázení stromu v Aleji prince Philipa.

„Celé setkání bylo velice přátelsky pojaté. Akce trvala zhruba tři hodiny a konala se v krásné zahradě britské ambasády, přímo pod Pražským hradem,“ hodnotí setkání Vendula. „S ostatními ,,dofáky" jsme měli vlastní stoleček, u kterého probíhala celá konverzace. Nejprve princ Edward oslovil všechny zúčastněné, poté se přesunul k našemu stolečku. Byl velice milý a přátelský, ptal se nás, odkud jsme přijeli, kde studujeme, jakou máme v DofE dosaženou úroveň a zda jsme se rozhodli pokračovat v DofE dál. Probíral zlatou ceremonii v Senátu ČR a zmínil i projekt Stojím při tobě. Nakonec ještě dodal, že bez nás „dofáků“ by DofE nemělo smysl.“

Program DofE v České republice funguje od roku 1995, nyní na více než 320 školách. Každý jeho účastník si vytyčí cíle, kterých chce dosáhnout v dobrovolnických, pohybových či dovednostních aktivitách, a ty následně plní po dobu šesti, dvanácti nebo osmnácti měsíců. Čím déle program studenti plní, tím vyšší na konci dostanou ocenění. Na Masarykově gymnáziu se mu věnujeme od roku 2019. Máme jedenáct absolventů bronzové úrovně a v současné době se programu věnuje 45 studentů, z toho třináct na nejvyšší, zlaté úrovni.

Pro studenty má práce v DofE velký význam. Zdokonalí se ve věcech, které je baví, tráví své volno aktivně a smysluplně, najdou si čas na pomoc druhým a v neposlední řadě obdrží mezinárodně uznávaný certifikát, který jim může pomoci u přijímacího řízení na vysokou školu či při hledání zaměstnání. Pro Vendy má DofE smysl také v posílení sebedůvěry. „DofE mě několikanásobně posunulo nejen v mnou zvolených aktivitách, ale zejména jako člověka. Sebedůvěru jsem získala hlavně a jen díky dobrovolnictví, do kterého mi DofE otevřelo dveře. Teď už bych si nedokázala představit, jak jsem mohla v minulosti žít bez DofE. Vždyť to musela být strašná nuda! DofE má smysl nejen pro mě, ale i pro ostatní, protože hlavně dobrovolnictví utváří každému úsměv na tváři.“

Vendy i všem ostatním „dofákům“ přejeme hodně sil, vytrvalosti i úspěchů při plnění vytyčených cílů i v osobním životě.

Kateřina Janků
koordinátorka místního centra DofE