Střípky z letošního Dne s poezií

Pátek 24. února 2023.

Den s poezií – třetí ročník. Zdeněk a spol. v akci!

Dvacet dva více či méně nervózních recitátorů. Nejistota a tréma. Ledy láme skvělá školní kapela. Začínáme. Výborně vybrané texty. Osobité interpretace. Humor. Smutek. Nostalgie. Silné emoce. Vlastní tvorba recitátorů. Opět hudba. Veronika z Ukrajiny. Další silné emoce a další skvělí interpreti. Vzkazy v obálkách. Není možné udělit první, druhé, třetí místo! Budou čtyři první místa. A jedna speciální cena poroty. A několik čestných uznání. Prostor ovládne Robert se svým akordeonem. Vyhlášeno jest. Odměny vítězům předány.

Velké díky všem zúčastněným a všem organizátorům, především duši celé akce – Zdeňku Šerému!

A jak to vlastně dopadlo?

Cena poroty: Tereza Janáčová (1.A) 

Vítězové: Vendula Zámorská (5.AV), Tereza Kropidlowská (4.A), Alice Metelková (7.AV), Veronika Kovářová (7.AV)

Čestné uznání: Šimon Kukula (SPŠS), Jan Hurta (7.AV), Vojtěch Schlauch (4.C), Iveta Kollárová (Kostka), Tomáš Omelka (SPŠS) 

Poděkování poroty: Veronika Merkudinova (1.A)

Byl to mimořádně vydařený den a byl plný krásných zážitků.