STAČÍ JEN CHTÍT - zástupce Fulbrightovy komise na MG Vsetín

Ve středu, 26. 4., navštívila MG Vsetín paní Hani Hurtová, představitelka mezivládní česko - americké organizace -  Fulbrightovy komise. Poutavou formou a osobním přístupem, a také svými konkrétními zkušenostmi, zájemcům přiblížila možnosti studia na středních a vysokých školách v USA a  informovala studenty o možnostech práce v zahraničí. Velká část přednášky byla věnována nejen Fulbrightovu stipendiu, ale i dalším stipendiím, o které lze požádat, a tím si významně pomoci při studiu mimo ČR. Paní lektorka zmínila i praktický návod, jak např. postupovat při vyplňování přihlášek, kde najít testové otázky přijímacích zkoušek, ukázala odkazy na  nadace, pomáhající studentům v zahraničí apod. Na tyto zmiňované činnosti studenti nebudou sami, neboť jak na přednášce několikrát zaznělo: " Stačí jen chtít, mít zájem a cíl, se vším ostatním vám  pomůžeme."

Přednáška sklidila velký úspěch, studenti odcházeli optimisticky naladění ohledně svého možného budoucího studia nebo kariéry v zahraničí.

Budeme rádi, když tuto velmi přínosnou akci  budeme moci v příštím školním roce zopakovat.

Za přítomné studenty a sekci Kariérového poradenství Mgr. Jana Kinclová