Soutěž v ošetřovatelských dovednostech

1.ZA, 1.ZB