Soutěž – dovednosti ošetřovatelství 1. ročníku zdr. oborů

1.ZA, 1.ZB, 1.ZO