Slavnostní předání diplomů a vysvědčení o absolutoriu – Vsetínský zámek

absolventi 3.ZD