Slavíme dvojí postup do celostátního kola Astronomické olympiády

Před koncem března bylo uzavřeno krajské kolo Astronomické olympiády, které se vyznačuje opravdu náročnými úlohami teoretickými i praktickými a žádá si od soutěžících nasazení a velikou časovou investici při objevování a bádání nad zákonitostmi vesmíru. Celkově se jedná o soutěž velice specifickou, do které se v krajském kole v kategorii CD (první a druhý ročník) zapojilo napříč republikou jen 148 studentů a v kategorii GH (prima a sekunda) 463 žáků. Ti nejlepší úspěšní řešitelé (v počtu 20 v kategorii CD a 25 v kategorii GH) postupují do celostátního kola. Je fantastické, že mezi nimi jsou i naše Julie Pazdírková z kvinty a Karin Mundierová ze sekundy! Celostátní kolo proběhne v květnu v Opavě a v Praze a našim holkám budeme samozřejmě držet palce! Kromě Karin a Julie se krajského kola zúčastnil i Matěj Šebesta z kvinty, Lukáš Lizúch z tercie, Ema Paseková a Nicol Janošíková z primy a Irena Novotná ze sekundy. Všichni jmenovaní si za projevenou snahu a úsilí určitě zaslouží pochvalu.

Pro úplnost doplňujeme i výsledky školního kola, kterým tato soutěž každoročně začíná a které si vyzkoušela většina našich žáků nižšího gymnázia a 4 studenti gymnázia vyššího. Do krajského kola postoupilo 68 z nich a mezi nejlepšími ve školním kole byli v kategorii GH Marek Petřek, Jakub Juráň a Petr Starý ze sekundy, v kategorii EF Lukáš Lizúch, Kryštof Sívek a Filip Kročil z tercie a v kategorii CD Julie Pazdírková a Matěj Šebesta z kvinty a Tomáš Koňařík z 1.B.

Chválíme všechny zúčastněné za projevený zájem a chuť učit se novým věcem a všem postupujícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Za PK Fyziky Mgr. Jitka Novosadová