Sešity pro primu

Žáci primy budou potřebovat do svých předmětů tyto sešity:

PRIMA - sešity

Třídní učitelka - Mgr. Petra Marunová

Předmět

Vyučující

Sešit, popř. sešity

Český jazyk a literatura

Marunová

A5 linkovaný (čtverečkovaný) 524 (525) 2x,
A5 544 (545) 2x

Anglický jazyk

Janků

A5 linkovaný tenký 2x

Anglický jazyk

Zelinská

A4 linkovaný tenký

Člověk a společnost

Bělíková

A5 linkovaný tenký

Dějepis

Helis

A5 linkovaný (544) 1x

Zeměpis

Lepka

A4 linkovaný silnější (444) 1x

Matematika

Bálan

A4 nelinkovaný silnější (460) 1x

Fyzika

Novosadová

A4 nelinkovaný silnější (440)

Přírodopis

Potocká

A4 nelinkovaný silnější (440) 1x,
A5 nelinkovaný tenký (520) 1x

Informatika

Hanáková

A5 nelinkovaný tenký (520) 1x

Informatika

Kamlerová

A5 nelinkovaný tenký (520) 1x

Hudební výchova

Dušková

notový sešit 20 listů (formát A4 nebo A5)

Výtvarná výchova

Fabbri

NE