Senzační 2. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost

V pátek 26. 4. 2024 se v prostorách České národní banky konalo celostátní finálové kolo soutěže Finanční gramotnost. Náš tým vyššího gymnázia ve složení Julie Pazdírková, Tadeáš Holec z 5.AV a Jan Hrňa ze 7.AV zakončil své úspěšné tažení jednotlivými koly soutěže vynikající stříbrnou pozicí.

I ve finálovém kole na jednotlivé týmy čekal zajímavý úkol, a to vytvořit inzerát na jimi zvolenou pozici z pohledu zaměstnance a OSVČ. Nešlo však jen o vytvoření samotného inzerátu se všemi náležitostmi. Studenti museli doplnit i další informace, odpovědět a zdůvodnit řadu otázek a tvrzení, které byly součástí zadaného úkolu.

Po posouzení prací odbornou porotou postoupilo pět týmů do superfinále, kde na plénu odpovídali na doplňující otázky.

Krom soutěžení na studenty čekal i zajímavý doprovodný program. Mimo jiné měli možnost debatovat se členem bankovní rady ČNB Janem Procházkou a byla pro ně připravena exkurze do Návštěvnického centra a trezoru ČNB.

Celému týmu srdečně gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme řadu dalších úspěchů.

ZA PK Společenských věd
Mgr. Martina Hanáková

Z postřehů studentů:

„Zadání úkolu nás lehce překvapilo, ale po 5minutové poradě jsme se dali do práce a každý už věděl, co má dělat. Vyhlašování pěti nejlepších bylo napínavé, obzvláště proto, že nás vyvolali jako poslední. Jsem ráda, že jsme nestresovali, když nám pokládali doplňující otázky a odpovídali jsme jako tým. Myslím si, že bych na náš tým byla hrdá, i kdybychom se tak skvěle neumístili.“ Julie Pazdírková

„V budově České národní banky nás přivítaly červené koberce a bohatě zdobené vnitřní prostory. Soutěž jsme si opravdu užili a za druhé místo jsem moc rád.“ Jan Hrňa

„Soutěž nám poskytla mnoho nevšedních příležitostí. Nejvíce bych chtěl ocenit možnost podat dotaz přímo členu bankovní rady ČNB.“ Tadeáš Holec