Seminář anatomie trochu jinak

8.AV, 4.A, 4.B, 4.C

Pobytem na patologickém oddělení Vsetínské nemocnice a.s. jsme měli možnost nahlédnout do osudu tkáňových vzorků odebraných v průběhu lékařských výkonů, a to od jejich přijetí až po výslednou zprávu v podání vrchní sestry Mgr. Věry Maňákové. Našim dotazům, anatomicko-patologickým souvislostem orgánových soustav, se věnoval prim. MUDr. Petr Mičulka. Děkujeme, bylo to fajn.