Schůzka s budoucími studenty 1. ročníků – PS

Úvodní informační schůzka rodičů a studentů budoucího 1. ročníku se uskuteční

  • ve čtvrtek 16. června 2022 v 16.00 hodin v aule SZŠ Vsetín pro PS

V průběhu schůzky Vám představíme třídní učitele, získáte informace o průběhu školního roku, učebnicích, seznamovacím pobytu studentů a dalších záležitostech týkajících se studia na naší škole. V průběhu schůzky proběhne také focení přijatých uchazečů na ISIC karty, které slouží jako studentský průkaz, k identifikaci na obědech, ke kopírování, při vstupu do budovy školy, v knihovně a podobně.