Regionální kolo psychologické olympiády

V pátek 4. března uspořádala naše škola regionální kolo psychologické olympiády na téma Setkání s radostí.

Konkurence byla veliká. Soutěžícími byli  studenti oboru Praktická sestra ze zdravotnických v Kroměříži, Uherském Hradišti, Zlíně a naši zástupci druhých a třetích ročníků.

Hodnotil se způsob zpracování, kreativita – způsob pojetí tématu, osobní prezentace.

Studentské porotě se nejvíce líbil výkon Simony Donátové (SZŠ Vsetín, 3.ZB), na 3. místě se umístila taktéž naše studentka Hana Sedlářová (2.ZA), 2. místo obsadila Rozálie Kandračová (SZŠ Zlín) a vítězkou se stala Tereza Šílová ze SZŠ Kroměříž. Tereza bude dále reprezentovat Zlínský kraj v ústředním kole v SZŠ Chomutově.

Všem soutěžícím děkujeme za odpovědnou přípravu k soutěži a velmi pěkná vystoupení.