Regionální kolo Olympiády z klinické propedeutiky

Dne 9. 3. 2022 se na Střední zdravotnické škole v Kroměříži uskutečnilo regionální kolo Olympiády z klinické propedeutiky.

Naši školu reprezentovaly studentky druhého ročníku oboru Praktická sestra Hedvika Petrovická (2.ZA)       a Tereza Šerá (2.ZB). Soutěžily s příspěvkem na téma CT virtuální kolonoskopie.

I když děvčata na stupně vítězů tentokráte nedosáhla, je pro ně účast na soutěžním klání cennou zkušeností.

Děkujeme za vzornou reprezentaci.