Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. vyhlašuji z epidemiologických a provozně-organizačních důvodů volný den pro žáky a studenty školy na středu 22. prosince 2021.

Mgr. Martin Metelka
ředitel školy