Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji pro všechny žáky a studenty školy na pátek 22. 12. 2023 ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů.

Mgr. Martin Metelka
ředitel školy