Psychologická olympiáda – zdravotnické obory

školní kolo; 1.ZA, 1.ZB, 1.ZO