Psychologická olympiáda

Dne 8. března 2023 se uskutečnilo regionální  kolo olympiády z psychologie, které se konalo na Střední zdravotnické škole v Kroměříži. Téma letošního ročníku znělo Jak překonat sám sebe. Klání se účastnily dvě žákyně z naší školy – Natálie Bogarová z 3.ZA a Terezie Janošcová z 2.ZB. Terka byla nejmladším účastníkem soutěže, i přes její věk získala cenu studentské poroty, k čemuž jí gratulujeme. Zaujala porotu prezentací a svou osobní zkušeností jak úspěšně překonala sama sebe. 

Děkujeme oběma soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.