Přírodovědný kroužek

Víte, že v zeleném listu jsou kromě chlorofylu ještě další barviva? Julie, Ema, Barbora a Eliška si to  ověřily v přírodovědném kroužku pro studenty nižšího gymnázia a pomocí chromatografie dokázaly, že není zelená jako zelená. 
 
Pokud i vy máte zájem o biologickou olympiádu, o přírodu a jste z primy až kvarty, můžete se k nám  připojit v úterý od 15:10 h do 16:00. 
 
Mgr. Zuzana Staňková