Přírodovědný klokan

Ve středu 12. října 2022 si studenti poměřili své znalosti z fyziky, biologie, chemie, matematiky a zeměpisu v soutěži Přírodovědný klokan. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
 
Kategorie Kadet byla určena pro žáky tercie a kvarty. Do soutěže se zapojilo v této kategorii celkem 52 žáků.
 
Umístění v kategorii Kadet:
1. místo – Viktor Lenža (3.AV) s 78 body
2. místo – Julie Pazdírková (4.AV) se 76 body
3. místo – Jiří Kroupa (3.AV) se 70 body
 
V kategorii Junior, ve které soutěžilo 130 studentů, první tři místa obsadili studenti 2. ročníku.
 
Umístění v kategorii Junior:
1. místo a suverénně nejvíce bodů získal Viktor Gola (2.A), který ze 120 možných bodů získal 111 bodů
2. místo – Jan Berger (2.C) s 81 body
3. místo – Jakub Zádrapa (2.B) se 76 body
 
Děkujeme všem zúčastněným za plné nasazení při soutěži a věříme, že budou stejně úspěšní i v jiných soutěžích.
 
Za PK fyziky
Dagmar Horká