Přírodovědný klokan 2021

Ve středu 13. října 2021 si poměřili studenti své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí v celostátní soutěži Přírodovědný klokan.

Soutěž obsahovala celkem 24 úloh, na jejich vyřešení měli 40 minut. Úlohy byly rozděleny do tří skupin podle obtížnosti a byly bodovány 3, 4 a 5 body. Maximální počet dosažených bodů byl 120.

Do kategorie Kadet se zapojily celé třídy 3.AV a 4.AV (celkem 51 žáků), do kategorie Junior vybraní studenti 1. a 2. ročníku (celkem 30 studentů).

 

Mezi nejúspěšnější žáky kategorie Kadet patří:

  1. Kovář Josef ze 4.AV získal 81 bodů ze 120 bodů
  2. Pazdírková Julie z 3.AV získala 79 bodů
  3. Fiľová Žofie ze 4.AV získala 75 bodů

 

V kategorii Junior byli nejúspěšnější: 

  1. Gola Viktor z 1.A získal 94 bodů za 120 bodů
  2. Matějová Petra z 1.C získala 83 bodů
  3. Kincl Vladimír z 6.AV získal 76 bodů

 

Výsledky jednotlivých kategorií najdete na nástěnce před posluchárnou fyziky.

Nejúspěšnějším studentům gratulujeme ke krásným výsledkům a přejeme hodně nadšení i v dalších přírodovědných soutěžích.

PK fyziky