Přípravné kurzy

Kurz probíhá kombinovanou formou – online (videolekce v prostředí e-learningového školního systému Moodle) a prezenčně (konzultace ve škole). Zvlášť je přitom připraven kurz pro uchazeče z 5. třídy ZŠ a zvlášť kurz pro uchazeče z 9. třídy ZŠ. Kurz je zaměřen na jednotné přijímací zkoušky organizované společností CERMAT a je tedy vhodný pro žáky hlásící se na jakoukoliv střední školu v ČR.

Kurz tvoří celkem 4 dvoutýdenní cykly. Na začátku (vždy v pondělí) získají účastníci kurzu přístup k jedné videolekci z češtiny a k jedné videolekci z matematiky. Následující týden (vždy ve čtvrtek) pak proběhne ve škole k těmto lekcím společné setkání pod vedením vyučujících gymnázia. Po celé dva týdny mají přitom účastníci kurzu k aktuálním lekcím neomezený přístup a mohou se s nimi dle svých možností postupně i opakovaně seznamovat. Při společném setkání je nejprve čeká konzultace k lekci češtiny (15:15 – 16:15) a po přestávce na občerstvení i konzultace k lekci z matematiky (16:30 – 17:30) nebo naopak dle konkrétní skupiny.

Harmonogram průběhu přípravného kurzu 2023:

Videolekce 1 6. 2. 2023 Videolekce 3 13. 3. 2023
Setkání 1 23. 2. 2023 Setkání 3 23. 3. 2023
Videolekce 2 27. 2. 2023 Videolekce 4 27. 3. 2023
Setkání 2 9. 3. 2023 Setkání 4 5*. 4. 2023

*POZOR ZMĚNA TERMÍNU (původně 6. 4.)

Cena
500,- Kč za 8 lekcí včetně online materiálů

Přihlašovací formulář ZDE

Uzávěrka přihlášek
2. 2. 2023