Příprava stužkovacího plesu

4. ročníky G; aula; 3. vyučovací hodina