Přijímací řízení VOŠZ - uzávěrka 6. 9. 2023

Vyhlašujeme další kola přijímacího řízení

obor Diplomovaná všeobecná sestra

 

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - 1. ROČNÍK

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - VYŠŠÍ ROČNÍK

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - VYŠŠÍ ROČNÍK

 

Vyhlášení přijímacího řízení 

Kritéria - 1.ročník - kombinovaná

Kritéria - vyšší ročník - kombinovaná

Kritéria - vyšší ročník - denní

 

Formuláře ke stažení

Přihláška - 1. ročník - kombinovaná

 

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Přehled počtu hodin splněné praxe

Posouzení zdravotní způsobilosti

 

Bližší informace:

tel.: 575 750 344

email: szs@mgvsetin.cz