Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení do 1. ročníku a vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické

obor Diplomovaná všeobecná sestra

- denní forma vzdělávání

- kombinovaná forma vzdělávání

UZÁVĚRKA přihlášek ke vzdělávání a žádosti o přijetí do vyššího ročníku do 31.5.2023.

 

Kritéria a podrobnosti přijímacího řízení najdete v sekci UCHAZEČI.