Přednáška pro studenty 4. ročníků z Úřadu práce Vsetín

Dne 14. 12. 2023 proběhla v aule gymnázia pro studenty 4. ročníků přednáška zaštítěná Úřadem práce s názvem Sociálně-právní minimum. Studenti měli možnost zajímavou a interaktivní formou dozvědět se odpovědi na otázky týkající se budoucího studia na VŠ, předčasného ukončení studia, zabývali jsme se  rozdíly mezi jednotlivými typy pracovních smluv, řešila se např. otázka zdravotního pojištění v případě brigády či studia v zahraničí apod.
 
Přednáška se setkala s kladnou odezvou, studenti na závěr poděkovali paní Mgr. Renatě Dorňákové, která informace studentům předala a já rovněž připojuji poděkování za ochotu, čas a energii, které Mgr. Dorňáková studentům věnovala.
 
Za Kariérové poradenství Mgr. Jana Kinclová