Přednáška – Finanční gramotnost

2.ZA, 2.ZB, 2.ZO; 3.A, 3.C, 3.B, 7.AV